Przedmiot działalności - MADAR

Przejdź do treści

Menu główne:

Przedmiot naszej działalności

Zajmujemy sie zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami. Świadczymy usługi dla wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych i prawnych będących właścicielami budynków wielomieszkaniowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i przygotowaniu merytorycznemu zajmujemy się również doradztwem w szeroko pojętym zakresie rynku nieruchomości.


Zarządzanie nieruchomością, zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o gospodarce nieruchomościami,  polega na podejmowaniu wszelkich decyzji i dokonywaniu wszelkich czynności zmierzających do utrzymywania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, jak również do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.


Administrowanie nieruchomością polega natomiast na dostarczeniu Zarządowi Wspólnoty, czy też Zarządcy budynku prywatnego wszelkich danych koniecznych do podejmowania decyzji oraz na wykonywaniu wszelkich zleconych przez Zarząd lub Zarządcę czynności mających na celu wypełnienie obowiązków nałożonych na niego przez Ustawę i Właścicieli obiektow.


Bezpośrednio odpowiedzialni za zarządzanie nieruchomościami są licencjonowani zarządcy nieruchomości:

Maciej Niewiadomski - licencja zarządcy nieruchomości nr 8535
Dariusz Ponczek        - licencja zarządcy nieruchomości nr
17320

Za czynności doradcze odpowiedzialny jest Maciej Niewiadomski, który posiada również licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 12024


Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z racji wykonywanej działalności w firmie Ergo - Hestia, na kwotę 50 000 Euro (obowiązek wynikający z ustawy o gospodarce nieruchomościami) oraz dodatkowo na 500 000,00 zł (ubezpieczenie dobrowolne).

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego